Promocja – przeniesienie certyfikatów konkurencji do CERTUM

Centrum certyfikacji CERTUM prowadzone przez Asseco Data Systems S.A. przygotowało specjalną ofertę dla użytkowników certyfikatów zakupionych u innego wystawcy- przeniesienie certyfikatu konkurencji do CERTUM.

Oferta ta umożliwia łatwe i ekspresowe przejście na niezawodny bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą certyfikatu kwalifikowanego CERTUM. Chcesz zmienić centrum certyfikacji na CERTUM – skorzystaj z oferty PRZENIESIENIA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO KONKURENCJI.

Procedurę przeniesienia przeprowadzamy w siedzibie naszej firmy w Olsztynie po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu i ustaleniu rodzaju certyfikatu (uniwersalny– najbardziej powszechny; z dodatkowymi danymi– zawężający możliwość posługiwania się certyfikatem do jednej firmy, instytucji) oraz wielkości karty kryptograficznej (pasującej do czytnika posiadanego przez klienta- mini lub standard).

Kontakt w celu omówienia szczegółów: Ewa Draszkiewicz tel. 89 535 15 60, 607 338 369 (pn.-pt. 8.00-16.00)

Koszt przeniesienia certyfikatu i usług związanych z przeprowadzeniem procedury przeniesienia wynosi:

209 zł netto (certyfikat 1 rok) lub

239 zł netto (certyfikat 2 lata).

Po umówieniu wizyty należy ze sobą zabrać: potwierdzenie posiadania certyfikatu kwalifikowanego wydanego przez inne centrum certyfikacji niż CERTUM (np. kopia umowy, dokument wydania certyfikatu wskazujące na właściciela certyfikatu lub zrzut ekranu z informacjami o danych w certyfikacie, które wskazują właściciela certyfikatu), ważny dowód tożsamości, czytnik posiadany przez klienta oraz dodatkowe dokumenty w przypadku certyfikatu z dodatkowymi danymi.

Szczegóły:

Certyfikat uniwersalny

Zalecany dla wszystkich osób podpisujących dokumenty (w tym deklaracje do ZUS) w imieniu własnym lub w imieniu innych podmiotów (przedsiębiorstw, instytucji, administracji samorządowej, administracji rządowej).

Kto przyjeżdża w celu odnowienia certyfikatu:

  • Osoba, która posiadała/posiada certyfikat kwalifikowany konkurencji i chce przejść do CERTUM

Wymagane dokumenty, które należy ze sobą zabrać oraz informacje

  • Dowód tożsamości w oryginale
  • Potwierdzenie posiadania certyfikatu konkurencji (kopia umowy, dokument wydania certyfikatu wskazujący na właściciela certyfikatu lub zrzut ekranu z informacjami o danych w certyfikacie, które wskazują właściciela certyfikatu)
  • Adres e-mail, który się używa, należy mieć do niego dostęp aby odebrać pocztę

Certyfikat z dodatkowymi danymi

Wystąpienie o taki certyfikat jest uzasadnione (ale nie konieczne) szczególnie w przypadku osób pełniących funkcje publiczne lub zawodowe, a zakres uprawnień wynikający z pełnionej funkcji jest jednoznacznie określony prawem, np. prezydent miasta, burmistrz, notariusz, radca prawny.

Kto przyjeżdża w celu odnowienia certyfikatu:

  • Osoba, która posiadała/posiada certyfikat kwalifikowany konkurencji i chce przejść do CERTUM

Wymagane dokumenty, które należy ze sobą zabrać oraz informacje

  • Dowód tożsamości w oryginale
  • Potwierdzenie posiadania certyfikatu konkurencji (kopia umowy, dokument wydania certyfikatu wskazujący na właściciela certyfikatu lub zrzut ekranu z informacjami o danych w certyfikacie, które wskazują właściciela certyfikatu)
  • Adres e-mail, który się używa, należy mieć do niego dostęp aby odebrać pocztę
  • Podpisane pełnomocnictwo na formularzu CERTUM (!) (formularz zostanie udostępniony w czasie uzgadniania szczegółów telefonicznie)
  • oraz:
Przedsiębiorca Instytucja publiczna
Odpis z KRS nie starszy niż 6 miesięcy lub odpis z EDG nie starszy niż 6 miesięcy x
Dokument potwierdzający powołanie osoby/osób reprezentujących instytucję na zewnątrz ( np. dyrektor, prezes) na stanowisko x
Potwierdzenia nadania numeru NIP x x
Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON x x
Dokument utworzenia instytucji, jeżeli instytucja nie działa na mocy ustawy x

Dostarczone dokumenty powinny być oryginałami lub kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez Notariusza / Radcę Prawnego lub osobę w danym podmiocie upoważnioną do tego typu czynności (zgodnie z dokumentami określającymi zasady reprezentacji).