Promocja cross upgrade dla certyfikatów konkurencji

Powszechne Centrum Ceryfikacyjune CERTUM przygotowało specjalną ofertę dla użytkowników certyfikatów zakupionych u innego wystawcy- przeniesienie certyfikatu do CERTUM-PCC. Umożliwia to łatwe przejście na najbardziej popularny podpis służący do przesyłania dokumentów Płatnika do ZUS. W celu nabycia certyfikatu CERTUM potrzebna jest jedna wizyta w siedzibie naszej firmy. Pozostałe czynności przeprowadza się elektronicznie. Zapraszamy!!

Odnowienie (przeniesienie) certyfikatu kwalifikowanego nie wydanego przez CERTUM-PCC (wydanego przez inne centrum certyfikacji)

Proponujemy przeniesienie certyfikatu wydanego przez inny urząd certyfikacji  na okres 1 roku lub 2 lat w preferencyjnych cenach.

Procedurę przeniesienia przeprowadzamy w siedzibie naszej firmy po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu.
Kontakt: Ewa Draszkiewicz tel. 89 535 15 60 (pn 9.30-16.00; wt-pt 8:00-16:00)

Koszt przeniesienia certyfikatu i usług związanych z przeprowadzeniem procedury przeniesienia wynosi 199 zł netto (certyfikat 2 lata) lub 159 zł netto (certyfikat 1 rok).

CERTUM-PCC oferuje dwa rodzaje certyfikatów kwalifikowanych bezpiecznego podpisu elektronicznego:

Certyfikat uniwersalny

Zalecany dla wszystkich osób podpisujących dokumenty (w tym deklaracje do ZUS) w imieniu własnym lub w imieniu innych podmiotów (przedsiębiorstw, instytucji, administracji samorządowej, administracji rządowej).

Kto przyjeżdża w celu odnowienia certyfikatu:

  • Osoba, która posiadała/posiada certyfikat kwalifikowany konkurencji i chce odnowić go w CERTUM-PCC

Wymagane dokumenty, które należy ze sobą zabrać oraz informacje

  • Dowód tożsamości
  • Potwierdzenie posiadania certyfikatu konkurencji (karta kryptograficzna lub umowa z innym centrum certyfikacji)
  • Adres e-mail, który się używa

Certyfikat z dodatkowymi danymi

Wystąpienie o taki certyfikat jest uzasadnione (ale nie konieczne) szczególnie w przypadku osób pełniących funkcje publiczne lub zawodowe, a zakres uprawnień wynikający z pełnionej funkcji jest jednoznacznie określony prawem, np. prezydent miasta, burmistrz, notariusz, radca prawny.

Kto przyjeżdża w celu odnowienia certyfikatu:

  • Osoba, która posiadała/posiada certyfikat kwalifikowany konkurencji i chce odnowić go w CERTUM-PCC
  • Osoba/osoby reprezentujące firmę, instytucję na zewnątrz w celu podpisania pełnomocnictwa (potrzebne: pieczęć firmy, instytucji, pieczątki imienne)

Wymagane dokumenty, które należy ze sobą zabrać oraz informacje

  • Dowód tożsamości
  • Potwierdzenie posiadania certyfikatu konkurencji (karta kryptograficzna lub umowa z innym centrum certyfikacji)
  • Adres e-mail, który się używa
Przedsiębiorca Instytucja publiczna
Odpis z KRS nie starszy niż 6 miesięcy lub odpis z EDG nie starszy niż 6 miesięcy x
Dokument potwierdzający powołanie osoby/osób reprezentujących instytucję na zewnątrz ( np. dyrektor, prezes) na stanowisko x
Potwierdzenia nadania numeru NIP x x
Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON x x
Dokument utworzenia instytucji, jeżeli instytucja nie działa na mocy ustawy x

Dostarczone dokumenty powinny być oryginałami lub kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez Notariusza / Radcę Prawnego lub osobę w danym podmiocie upoważnioną do tego typu czynności (zgodnie z dokumentami określającymi zasady reprezentacji).

Potrzebujesz porady?
89 535 15 60
Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku od 800 do 1600