Pomoc

1. Jeśli potrzebujesz pomocy lub kontaktu z naszymi pracownikami
to pełną listę znajdziesz na tej stronie

2. POMOC ZDALNA:

Integracja TeamViewer – plik

Wdrożenia TeamViewer – plik

Wdrożenia pomoc zdalna – plik

Pomoc zdalna świadczona jest za pomocą oprogramowania Team Viewer, które zapewnia bezpieczne połączenia pomiędzy komputerami poprzez dwuetapowe szyfrowanie, zaufane urządzenia i korzystanie z funkcji białej listy lub Supremo Remote Desktop SOLO zapewniające szyfrowane bezpieczne połączenie.

Pobranie oprogramowania ze strony www.etos.com.pl (udostępnianego do pomocy swoim klientom przez ETOS Sp. o.o.), uruchomienie go, podanie numeru ID jest równoważne z wyrażeniem zgody na pomoc zdalną realizowaną przez upoważnionego pracownika firmy ETOS. Pomoc odbywa się na komputerze osoby udostępniającej go zdalnie, która ma nad nim fizyczną kontrolę.

Osoba świadcząca zdalną pomoc zapoznała się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz wymaganiami “Regulaminu Ochrony Danych Osobowych”. Zobowiązuje się do:

-zachowania w tajemnicy danych osobowych będących na udostępnionym komputerze, w sytuacji dostępu do nich,  podczas wykonywania czynności pomocy zdalnej

-przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu wynikającym z czynności pomocy zdalnej

-niewykorzystywania danych osobowych w celach niezgodnych z zakresem i celem powierzonego zadania

-zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych

Przyjmuje do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami może być uznane za naruszenie przepisów Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3. Szukasz konkretnej strony?
Zobacz pełną mapę stron