Symfonia ERP

Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania firmą umożliwiające rozszerzenie funkcjonalności zgodnie z potrzebami.

Symfonia ERP jest kompleksowym systemem do zarządzania przedsiębiorstwem. Umożliwia pełną integrację danych z różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa. Elastyczna budowa powoduje, że możemy ją łatwo dopasować do potrzeb Twojej firmy.  Dzięki Symfonia ERP zarządzanie w Twojej firmie będzie intuicyjne, szybsze, prostsze i bardziej efektywnie.

Korzyści biznesowe

 • wysoki poziom bezpieczeństwa prawnego wynikający z pracy na systemie aktualizowanym do zmieniającego się prawa
 • możliwość dopasowania systemu do potrzeb firmy
 • łatwiejsze i szybsze podejmowanie decyzji biznesowych
 • dostęp do rzetelnych analiz sprzedażowych
 • monitoring aktualnej kondycji finansowej firmy
 • podniesienie efektywności działań w firmie
 • pomoc w identyfikowaniu szans oraz zagrożeń
 • wsparcie procesu podejmowania decyzji strategicznych
 • optymalizacja kosztów działalności operacyjnej
 • możliwość dopasowania poziomu usług do potrzeb firmy

Kluczowe funkcjonalności

 • dostarczy spójnych informacji ze wszystkich obszarów funkcjonowania firmy
 • umożliwi pełen przegląd bieżącej kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 • zapewni szybki i łatwy dostęp do raportów i analiz
 • pomoże uporządkować procesy i zautomatyzować pracę
 • ułatwi efektywne wykorzystanie zasobów

Wymagania techniczne – Sage Symfonia ERP wersja 2019.1.
 Minimalne wymagania techniczne dla przykładowej instalacji jednostanowiskowej:
• Windows 10*
• Procesor 2GHz, 2 rdzenie
• 4GB RAM i 12GB miejsca na dysku
• MS SQL 2017 Express** lub MS SQL 2016 Express** dla 10 Pro x64
• MS SQL musi być postawiony z wymaganym Server Collation – Polish_CI_AS
• Baza danych, na której działa program, także wymaga Server Collation – Polish_CI_AS
• .NET Framework 4.6.2
• Wgrane wszystkie krytyczne aktualizacje do Windows, MS SQL i pakietów .NET
• Aktywne połączenie internetowe
• Monitor o rozdzielczości min. 1024×768
Minimalne wymagania techniczne dla instalacji wielostanowiskowej:
• Windows Server 2016/2017/2019
Serwer MS SQL:
• MS SQL 2017 Express** lub MS SQL 2016 Express**
lub MS SQL Server 2017/2016/ Standard z ostatnim Service Pack’iem
• MS SQL musi być postawiony z wymaganym Server Collation – Polish_CI_AS
• Baza danych, na której działa program, także wymaga Server Collation – Polish_CI_AS
• Procesor 2GHz, 2 rdzenie
• 4GB RAM
Stacja robocza:
• Windows 10* Pro
• Serwerach usług terminalowych Windows Server 2016/2017/2019
• Procesor 1,5 GHz, 2 rdzenie
• 3GB RAM i 12GB miejsca na dysku
• .NET Framework 4.6.2
• Aktywne połączenie internetowe
• Monitor o rozdzielczości min. 1024×768
* Praca na Windows 10 w wersjach Home, Mobile i Mobile Enterprise nie jest wspierana.
** Zapoznaj się z informacją o limitach i wymaganiach MS SQL Express, dla licencji wielofirmowych zalecamy użycie
minimalnie MS SQL Standard.
UWAGA: program wymaga ustawienia zawsze aktualnej daty systemowej w systemie
operacyjnym ze względu na system licencjonowania.

Szczegółowa lista wymagań technicznych
Wymagania techniczne – Sage Symfonia ERP wersja 2019.1
• 3GB RAM i 12GB miejsca na dysku
• .NET Framework 4.6.2
• Monitor o rozdzielczości min. 1024×768
Uwaga: dla korzystania z funkcjonalności nowych okien w module Handle prosimy o
korzystanie z rozdzielczości 1366×768
• Aktywne połączenie internetowe
• Wgrane wszystkie krytyczne aktualizacje do Windows i pakietu .NET
• Dla systemów w innej wersji językowej niż polska wymagana jest zmiana ustawień
regionalnych na polskie.
Dodatkowe oprogramowanie:
• Do odczytu dokumentacji dostarczanej w formacie PDF wymagana jest instalacja
programu pozwalającego na odczytanie dokumentów w tym formacie np. Adobe®
Acrobat® Reader.
• Moduły współpracują z oprogramowaniem Microsoft Office 2016, w minimalnej edycji Standard.
• Moduły współpracują z oprogramowaniem Microsoft Office 365 w wersji desktopowej
32-bitowej.
• Moduły wymagają dostępu do Serwera Konfiguracji Globalnej (program instalacyjny
serwera automatycznie konfiguruje Windows Firewall).
Wymagania techniczne dla rozszerzeń funkcjonalnych:
• Symfonia Asystent dostępny w ofercie dla Biur Rachunkowych:
– Wymagania techniczne dla aplikacji dostępne są w dokumencie wymagań
dla Symfonia Asystent.
• Symfonia Kadry i Płace:
– Wymagania techniczne dla aplikacji dostępne są w dokumencie wymagań
dla Symfonia Kadry i Płace.
Wymagania rozszerzeń nie są większe od wymagań systemu, ale instalacja
i użytkowanie dodatkowego oprogramowania zwiększa zapotrzebowanie maszyny
na dostępność zasobów (np. pamięci, dysku itp.)
Wyjaśnienia dodatkowe:
• Edycje Windows
Windows RT nie jest wspierany przez oprogramowanie Symfonii.
Rekomendujemy system Windows™ w wersji przeznaczonej dla firm, czyli wersje
PRO i wyższe, ponieważ edycje Home działają tylko w sieciach typu peer-to-peer,
a tym samym nie mogą być użyte w domenach sieciowych (usługa Active Directory).
Więcej informacji o różnicach w edycjach Windows dostępnych jest na stronach
Microsoftu: https://www.microsoft.com/en-us/WindowsForBusiness/Compare
• Moduły Symfonia ERP są testowane i wspierane na następujących wersjach
serwera Microsoft SQL Server:
– SQL Server 2017 Enterprise Edition/Standard Edition
Wymagania techniczne – Sage Symfonia ERP wersja 2019.1
– SQL Server 2016 Enterprise Edition/Standard Edition
– SQL Express 2017
– SQL Express 2016
Zalecamy instalacje SQL Server na osobnej, dedykowanej maszynie.
MS SQL musi być postawiony z wymaganym Server Collation – Polish_CI_AS.
Baza danych, na której działa program, także wymaga Server Collation – Polish_CI_AS
Wersje MS SQL Server 2016 Express SP1 są dostępne do pobrania z płyty instalacyjnej
w postaci zautomatyzowanej instalacji i posiadają ograniczone możliwości.
Informacje o limitach MS SQL 2017 Express i MS SQL 2016 Express dostępne
są na stronach Microsoftu, uwaga dokumentacja dla obu wersji jest wspólna w wielu
miejscach w źródłach producenta:
https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-2017-editions
• Microsoft SQL Server
Różne wersje serwera Microsoft SQL Server posiadają własne wymagania systemowe
oraz ograniczenia, co do wspieranych systemów operacyjnych. Więcej informacji
dostępnych jest na stronach Microsoftu, np.:
– dla SQL Server 2017 do działania modułu Business Intelligence należy posiadać SQL
Server 2017 Reporting Services (SSRS), który od tej wersji SQL jest osobno
licencjonowany przez producenta.
– dla SQL Server 2016 (w tym SQL Server Express):
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/install/hardware-and-softwarerequirements-for-installing-sql-server
• Konfiguracja serwera MS SQL dla pracy wielostanowiskowej
Dobór optymalnej konfiguracji sprzętowej jak i programowej powstaje na etapie analizy
przedwdrożeniowej uwzględniającej m.in.: wielkość i ilość obsługiwanych baz danych,
ilość obsługiwanych użytkowników (również dla usług terminalowych), wydajność itp.