Pakiet Profesjonalny R2

Dokumenty pracowników (do zatrudnienia i zwolnienia)

Ewidencja czasu pracy i Nieobecności

Rozliczanie wynagrodzeń + dodatki pracownicze- lista płac i PK (do FK)

Rozliczanie podatków (PITy i paski), IFT-1/1R wraz z e-deklaracjami podatkowymi

Raporty GUS, ZUS, statystyka zatrudnienia, bilanse urlopowe, koszty wynagrodzeń

Rozliczenia Zakładów Pracy Chronionej i innych jednostek zatrudniających osoby niepełnosprawne, jednostek oświatowych, służby zdrowia i agencji pracy tymczasowej

PPK / PPE podstawa (naliczanie wynagrodzeń + export do XML)

Komornicy (potrącenia wynagrodzeń)

Przypominanie o kończących się terminach umów okresowych, badań lekarskich czy szkoleń BHP

Przelewy elektroniczne do pracowników

Akademia Symfonii ERP Kadry i Płace – dostęp tylko dla 1 użytkownika

Korekty wynagrodzeń

Import danych z programu ZUS Płatnik

Wyliczanie wynagrodzenia miesięcznego przy zmianie stawek/etatu w trakcie miesiąca

Delegacje krajowe (ewidencja i rozliczanie delegacji krajowych, wraz z obsługą procesu akceptacji)

Delegacje zagraniczne (ewidencja i rozliczanie delegacji krajowych, wraz z obsługą procesu akceptacji)

Ewidencja przyznanych i wypłaconych świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Konfigurowalne cechy dodatkowe pracownika

Kontrola godzin do odpracowania lub do odbioru przez pracownika

Plany urlopowe

Harmonogram zadań umożliwiający zaplanowanie dłuższych operacji oraz periodycznie wykonywanych funkcji (np. archiwizacja)

e-Teczka

Ewidencja zdarzeń dotyczących pracowników

Plan zatrudnienia, obsługa wakatów i ewidencja danych kandydatów do pracy

Wielopoziomowa struktura firmy

Planowanie i ewidencja szkoleń pracowników

Prowadzenie ewidencji ocen okresowych pracowników

Opisy stanowisk i kwalifikacje wymagane na stanowiskach