Certum odnowienie certyfikatu kwalifikowanego

Odnowienie podpisu elektronicznego CERTUM polega na wydaniu nowego certyfikatu kwalifikowanego na okres  1 roku,  2 lat lub 3 lat

Procedurę odnowienia przeprowadza się na komputerze z zainstalowanym zestawem CERTUM, po zakupieniu kodu aktywującego usługę odnowienia. Podczas niej, ważnym jeszcze certyfikatem podpisuje się elektronicznie aneks do umowy. Dlatego też odnowienie musi być przeprowadzone przed wygaśnięciem certyfikatu. Zaleca się termin 14 dni przed upływem jego ważności.

Procedurę odnowienia certyfikatu kwalifikowanego można przeprowadzić maksymalnie na 60 dni przed jego wygaśnięciem.

Można odnowić posiadany certyfikat tak, aby był on ważny dopiero od momentu wygaśnięcia poprzedniego.

Kontakt: Ewa Draszkiewicz  89 535 15 60, 607338369

Odnowienie Netto Brutto
Okres ważności certyfikatu – 1 rok karta fizyczna 145 zł 178,35 zł
Okres ważności certyfikatu – 2 lata karta fizyczna 215 zł 264,45 zł
Okres ważności certyfikatu – 3 lata karta fizyczna 295 zł 362,85 zł
Okres ważności certyfikatu – 1 rok Simply Sign 149 zł 183,27 zł
Okres ważności certyfikatu – 2 lata Simply Sign 219 zł 269,37 zł
Okres ważności certyfikatu – 3 lata Simply Sign 299 zł 367,77 zł

  Zamawiam kod aktywacyjny do odnowienia certyfikatu

  Na okres:

  Posiadam:

  Kartę fizycznąUsługę Simply Sign

  Numer NIP do faktury

  Imię i nazwisko Zamawiającego (wymagane)

  Adres służbowy e-mail Zamawiającego (wymagane)

  Służbowy telefon kontaktowy (wymagane)

  Wyrażam zgodę na wysłanie faktury sprzedaży na adres mailowy(wymagane)

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ETOS Sp. z o.o. ul. Mochnackiego 10, 10-037 Olsztyn;

  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z prowadzoną  przez administratora działalnością gospodarczą -transakcjami kupna-sprzedaży, realizacją zleceń serwisowych, zamówień, wykonaniem umowy, zlecenia- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r;

  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą -Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia czy umowy oraz rozliczeń finansowych -Upoważnione instytucje lub organy, w przypadku, w którym obowiązek takiego udostępnienia będzie wynikał z obowiązującego prawa;

  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora -dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego, obsługi zamówień, umów, zleceń i wynikających z tego obowiązków, obsługi posprzedażnej, rozpatrywania i obsługi reklamacji,  realizacji rozliczeń finansowych, dochodzenia roszczeń;

  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia jeśli nie jest to sprzeczne z prawnie uzasadnionym interesem administratora;

  6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

  7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zlecenia serwisowego, zamówienia, umowy;

  8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

  Pliki do pobrania: