InsERT – Pozostałe programy

Pozostałe programy z oferty firmy InsERT.

Przelewy 2 – proste w użyciu narzędzie, pozwalające drukować polecenia przelewów według wszystkich obowiązujących wzorów, działające w środowisku Windows i współpracujące z programami firmy InsERT dla DOS.

Wersje demonstracyjne:

POZOSTAŁE PROGRAMY
Przelewy 2 – Wersja demonstracyjna
Wersja demonstracyjna różni się od wersji pełnej jedynie tym, że na drukowanych poleceniach
przelewu znajduje się napis “Wersja DEMO”.
Uwaga! Do pracy z Subiektem 4 (MEGA/PLUS) w wersji starszej niż 1.08 oraz Rewizorem 2
w wersji starszej niż 1.05 potrzebne jest dodatkowe zestawienie własne (od wyżej wymienionych
wersji obsługa programu Przelewy 2 została wbudowana w Subiekta oraz Rewizora i odbywa się automatycznie).
pobierz