Systemy zabezpieczeń

Powiązanie sieci lokalnych z siecią internetową daje firmom niewątpliwie wiele korzyści, ale niesie też ze sobą mnóstwo zagrożeń. Zaliczyć można do nich przede wszystkich atak programów wirusowych, powodujących stratę danych lub zmniejszenie wydajności pracy systemów komputerowych. Innym rodzajem zagrożenia są nieuprawnione ingerencje w system z zewnątrz, co może skutkować upublicznieniem danych poufnych czy też ich niepożądaną modyfikacją.W celu zapewnienia bezpieczeństwa systemów naszych klientów oferujemy:

  • opracowanie polityki bezpieczeństwa (zasady korzystania z sieci, archiwizacja ważnych informacji itp.)
  • konfiguracja systemów czyli uruchomienie i aktualizacja wbudowanych mechanizmów obrony
  • systemy antywirusowe chroniące całe sieci jak i pojedyncze komputery
  • systemy kontroli i ograniczeń dostępu do internetu
  • systemy zaporowe (firewall’e)
Potrzebujesz porady?
89 535 15 60
Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku od 800 do 1600