Rejestracja czasu pracy

Oferowany System Rejestracji Czasu Pracy (RCP) firmy HSK DATA Ltd. został, w ciągu wielu lat produkcji i eksploatacji, dopracowany w najdrobniejszych szczegółach. Zastosowano w nim szereg elementów gwarantujących pełne bezpieczeństwo gromadzonych i przesyłanych danych.

Na system składają się:

 • rejestratory (czytniki)
 • karty identyfikacyjne
 • urządzenia do transmisji danych
 • oraz odpowiednie oprogramowanie komputerowe
Każdy pracownik posiada kartę identyfikacyjną, za pomocą, której dokonuje rejestracji odpowiednich zdarzeń dla potrzeb systemu RCP oraz posiada możliwość poruszania się po odpowiednich strefach firmy w zależności od posiadanych uprawnień.
Pracownik w systemie wyróżniony jest poprzez numer zapisany w postaci trwałej w pamięci karty.
Każdy czytnik służący do RCP rejestruje numer karty, datę i czas zdarzenia oraz swój stan w momencie rejestracji (tj. czy był ustawiony na WEJŚCIE, czy na WYJŚCIE). Czytnik służący do kontroli dostępu (KD) oprócz zarejestrowania zdarzenia uruchamia urządzenie wykonawcze w zależności od zapisanych uprawnień dla karty. Dla każdej z kart można przydzielić indywidualne uprawnienia (obszar dostępu, strefy czasowe). Czytniki posiadają własny bufor pamięci, gromadząc zdarzenia w pamięci wewnętrznej rejestratora, które z kolei zostaną przesłane do komputera w momencie uruchomienia programu zarządzającego.
System RCP spełnia wymogi Kodeksu Pracy umożliwiając łączenie informacji o czasie pracy i kosztach, których ten czas dotyczy, potrafi w różny sposób “widzieć” i interpretować obecność pracownika (np. problem fałszywych nadgodzin). Praktycznie nieograniczona możliwość definiowania kalendarzy i modeli czasu pracy umożliwia dostosowanie systemu do specyfiki firmy i pozwala na wysoki stopień dyscyplinowania pracowników. System RCP oprócz funkcji rejestrowania i dokumentowania czasu pracy jest narzędziem minimalizującym koszty, poprawia wydajność pracy, pozwala na lepsze wykorzystanie potencjału załogi.

W zintegrowanym systemie RCP i KD czytniki do kontroli dostępu mogą sterować urządzeniami zewnętrznymi takimi jak rygiel elektromagnetyczny, zwora (listwa) elektromagnetyczna, bramka obrotowa, szlaban parkingowy lub innym tego typu urządzeniem. 

Czytniki współpracują z kartami indukcyjnymi, magnetycznymi, chipowymi lub zbliżeniowymi.

Czytniki umożliwiają:

 • rejestrację wejścia, wyjścia
 • rejestrację wejścia, wyjścia służbowego
 • rejestrację wejścia, wyjścia prywatnego
 • rejestrację dodatkowego trybu określonego przez Zamawiającego (tryb specjalny)
 • zapamiętanie 6000 rejestracji bez komunikacji z komputerem
 • współpracę z urządzeniami do kontroli ruchu osobowego: ryglami, bramkami, kołowrotami itp.
 • identyfikację karty
 • zapisanie czasu i daty rejestracji
 • zapisanie rodzaju zdarzenia (zwykłe, służbowe, prywatne)
 • wyświetlanie komunikatów dla poszczególnych kart wysłanych ze stanowiska komputerowego
 • pracę w trybie OFFLINE

Image

 

Potrzebujesz porady?
89 535 15 60
Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku od 800 do 1600