Pakiet Ekonomiczny R2

Dokumenty pracowników (do zatrudnienia i zwolnienia)

Ewidencja czasu pracy i Nieobecności

Rozliczanie wynagrodzeń + dodatki pracownicze- lista płac i PK (do FK)

Rozliczanie podatków (PITy i paski), IFT-1/1R wraz z e-deklaracjami podatkowymi

Raporty GUS, ZUS, statystyka zatrudnienia, bilanse urlopowe, koszty wynagrodzeń

Rozliczenia Zakładów Pracy Chronionej i innych jednostek zatrudniających osoby niepełnosprawne, jednostek oświatowych, służby zdrowia i agencji pracy tymczasowej

PPK / PPE podstawa (naliczanie wynagrodzeń + export do XML)

Komornicy (potrącenia wynagrodzeń)

Przypominanie o kończących się terminach umów okresowych, badań lekarskich czy szkoleń BHP

Przelewy elektroniczne do pracowników

Akademia Symfonii ERP Kadry i Płace – dostęp tylko dla 1 użytkownika

Korekty wynagrodzeń

Import danych z programu ZUS Płatnik