Certum ekspresowa ścieżka otrzymania certyfikatu kwalifikowanego

Certum

Obsługa w trybie Ekspres 30 minut / 24h gwarantuje wydanie certyfikatu maksymalnie w następnym dniu roboczym.

Korzyści: W jednym miejscu i za jednym razem zakupią Państwo zestaw do składania podpisu, podpiszą umowę z subskrybentem, potwierdzą tożsamość, a my zajmiemy się całą resztą formalności (certyfikat może być wydany w ciągu  30 minut lub następnego dnia roboczego).

Ścieżka ekspresowa uzyskania certyfikatu kwalifikowanego

Procedura uzyskania certyfikatu wykorzystująca ścieżkę ekspresową jest przeprowadzana wyłącznie w siedzibie naszej firmy. Operator PPT :

 • osobiście wypełnia dla klienta wniosek o uzyskanie certyfikatu wprowadzając swój identyfikator,

 • potwierdza tożsamość,

 • przekazuje podpisane dokumenty do CERTUM elektronicznie, zaszyfrowane. 

Certyfikat jest wydawany przez CERTUM w ciągu 30 minut / 24 godzin (dokumenty podpisane do godziny 16:30 są obsługiwane tego samego dnia roboczego w ciągu 30 minut, dokumenty podpisane po godzinie 16:30 są obsługiwane w następnym dniu roboczym). Zawiadomienie o możliwości pobrania certyfikatu dociera do klienta drogą elektroniczną bezpośrednio z centrum certyfikacji.

Klient, który chciałby skorzystać ze ścieżki ekspresowej powinien przybyć osobiście i zabrać ze sobą:

W przypadku certyfikatu kwalifikowanego uniwersalnego:

 1. Dowód tożsamości w oryginale
 2. Kartę kryptograficzną CERTUM z zestawu do podpisu (UWAGA: zestaw można nabyć na miejscu)

oraz powinien znać:

 1. Adres e-mail, który będzie wykorzystywany przez CERTUM do kontaktu z klientem (klientowi zostanie automatycznie utworzone konto, którego loginem będzie e-mail; klient powinien mieć dostęp do swojej poczty elektronicznej)
 2. Dane kontaktowe do ewentualnej korespondencji tradycyjnej

W przypadku certyfikatu kwalifikowanego z dodatkowymi danymi:

 1. Dowód tożsamości
 2. Kartę kryptograficzną CERTUM z zestawu do podpisu (zestaw można również nabyć na miejscu)
 3. kserokopię NIP podpisaną „za zgodność z oryginałem” przez osobę kompetentną zgodnie z reprezentacją firmy, instytucji
 4. kserokopię REGON podpisaną „za zgodność z oryginałem” przez osobę zgodnie z reprezentacją firmy, instytucji
 5. W zależności od firmy, instytucji : kserokopię KRS (nie starszy niż 6 miesięcy) podpisaną „za zgodność z oryginałem” przez osobę kompetentną zgodnie z reprezentacją firmy; wydruk z CEIDG; jeśli instytucja nie została powołana na podstawie ustawy to kserokopię dokumentu potwierdzającego utworzenie instytucji, podpisaną „za zgodność z oryginałem” przez osobę zgodnie z reprezentacją instytucji
 6. W przypadku instytucji publicznych : dokument powołujący osobę/y zarządzającą/e daną instytucją na stanowisko
 7. Umowa spółki cywilnej w przypadku spółek cywilnych

oraz powinien znać:

 1. Adres e-mail, który będzie wykorzystywany przez CERTUM do kontaktu z klientem (klientowi zostanie automatycznie utworzone konto, którego loginem będzie e-mail; klient powinien mieć dostęp do swojej poczty elektronicznej)
 2. Dane kontaktowe do ewentualnej korespondencji tradycyjnej

Z osobą, która ubiega się o wydanie certyfikatu kwalifikowanego z dodatkowymi danymi powinna/y przybyć również osoba/y reprezentujące firmę, instytucję (zgodnie z dokumentami rejestrowymi, powołującymi) w celu podpisania pełnomocnictwa.

Aby umówić się na przeprowadzenie procedury ścieżki ekspresowej uzyskania certyfikatu CERTUM, należy uzgodnić termin kontaktując się z Ewą Draszkiewicz tel. 89 535 15 60, 607 338 369

CENNIK – ceny netto (do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 23%)

Konsultacje dotyczące zastosowania podpisu elektronicznego

Bezpłatnie przed zakupem

Wypełnienie wniosku o uzyskanie certyfikatu i potwierdzenie tożsamości

80 zł

Potwierdzenie tożsamości na potrzeby uzyskania certyfikatu

50 zł

Instalacja oprogramowania z zestawu do podpisu na komputerze klienta

60 zł

Instalacja certyfikatu na karcie kryptograficznej

50 zł

Komplet:

Zestaw CERTUM mini z certyfikatem na 2 lata, wypełnienie wniosku o uzyskanie certyfikatu, potwierdzenie tożsamości (certyfikat dla klienta wydawany jest w ciągu 30 minut / 24h ) przeniesienie certyfikatu na kartę kryptograficzną

456 zł

Komplet:

Zestaw CERTUM mini z certyfikatem na 3 lata, wypełnienie wniosku o uzyskanie certyfikatu, potwierdzenie tożsamości (certyfikat dla klienta wydawany jest w ciągu 30 minut ), przeniesienie certyfikatu na kartę kryptograficzną

556 zł

Komplet:

Usługa podpisu mobilnego SimplySign na 2 lata, wypełnienie wniosku o uzyskanie certyfikatu, potwierdzenie tożsamości (certyfikat dla klienta wydawany jest w ciągu 30 minut)

489 zł

Przeprowadzenie procedury odnowienia

50 zł

Prace dodatkowe, szkolenie

100 zł/godz.

Dojazd do klienta w Olsztynie

100 zł -150 zł